Proč vznikl „Klíč ke dveřím,z.s.“

Každý člověk v průběhu svého života prochází různými etapami vývoje a měřítko hodnot je v tomto procesu velmi často ovlivněno.Pokud si to člověk uvědomí, tak si vytváří životní filosofii a podle nasbíraných zkušeností vědomě či nevědomě ovlivňuje své okolí.

Den, kdy jsem si uvědomil, že nemám žít pro sebe, ale pro druhé nastal na nemocničním lůžku po operaci, kdy jsem pochopil, že – mám pomáhat, že je to můj životní úkol.
Každé ráno se probouzím a děkuji – ano ještě tady jsem a mám čas něco udělat.
Začal jsem věřit, že když si dám cíl, tak jsem schopen tohoto cíle dosáhnout a moje energie si přitáhne spřízněné duše, které mi pomůžou v mé cestě.

Začal jsem se koukat kolem sebe, jak to dělají ostatní co nějak pomáhají,kde to funguje, kde nefunguje, kolik možných kategorií pomoci existuje a k čemu mám blízko.
Pochopil jsem, že pokud chce člověk pomáhat, tak může přímo, nebo prostřednictvím nějaké organizace.Když organizace tak s lidmi, kteří mají určité podvědomí a stejnou cílovou skupinu.

Za pomoci přátel JUDr.Ivany Šimonkové a Josefa Čápa,Dis jsem vytvořil název „Klíč ke dveřím“, kde je v názvu zakotveno základní poslání a to otevírat lidem z různých sociálních skupin nové obzory a možnosti v jejich životě.Pomáhat jim ukázat směr  cesty, na které se ať přímo či nepřímo ocitli – dát jim možnost použít - klíč ke dveřím.Nedílnou součástí pomoci byly legislativní podmínky vzniku organizace.
Cílové skupiny jsou obsaženy v účelu spolku a nyní je čas začít naplňovat celkové poslání,tedy,aby se idea pomáhat stala realitou.

Ing. Jaroslav Kučera
Předseda a zakladatel „Klíč ke dveřím,z.s.“

Aktuálně

archiv

Kontakt

Klíč ke dveřím, z.s.
Dvouletky 1925 Praha 10 - Strašnice
+420 605 291 148
03001555

 

Účet číslo: 
232323212/5500